A magyar tudományosság legfőbb testülete a Magyar Tudományos Akadémia, melynek fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése és a magyar tudomány képviselete. Feladatait közgyűlése révén látja el, és a szaktudományos kérdésekben pedig havonta ülésező tudományos osztályai a mérvadó fórumok. Az osztályokon belül működnek a tudományos bizottságok, amelyek konkrét szakterületeken belül segítik az akadémia munkáját. 1994 óta jött létre az akadémiai köztestület, mely mintegy kiterjesztése az Akadémia hatókörének az akadémiai tagokon túl a magyar tudományos élet egészére.

A köztestületen belül XI. tudományos osztály van, amely mind egy-egy tudományos területet képvisel. A Biológiai Tudományok osztályán belül 2021-ben megalakult az MTA Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottsága. Ez is bizonyítja a Bioinformatika önálló tudományágként való elismerését. Így már nemcsak PhD fokozatot, de MTA doktora fokozatot is lehet szerezni bioinformatikából.  

A köztestületbe jelentkezhetnek a tudományos fokozattal rendelkező, magyar állampolgárságú kutatók, oktatók. Már több mint tízezer hazai tagja van a köztestületnek, e tagok intenzívebben kapcsolódnak az Akadémia életéhez, s képviselőket küldhetnek az Akadémia közgyűlésébe. Az akadémikusokon túl tehát az MTA-hoz tartoznak egyfajta laza szállal a köztestület tagjai is. Az akadémia tagjai vezető szerepet töltenek be a hazai egyetemek és kutatóintézetek életében, és ebben a tudományos köztestület tagjai is óriási szerepet játszanak. Elmondható, hogy az MTA tagsága és köztestületei a magyar tudományosság meghatározó részét alkotják.

Kapcsolat: tovább a Magyar Tudományos Akadémia oldalára

Közgyűlési tagok felvétele

A tagfelvétel az MTA szabályai szerint történik.

Aki még nem köztestületi tag, annak az MTA honlapon található szabályok alapján kell jelentkeznie https://mta.hu/hatteranyagok/jelentkezes-a-koztestuletbe-afelveteli-eljaras-rendje-105540, bejelölve a megfelelő bizottságot. A jelentkezőket a bizottsági tagok szavazással fogadják el.