MTA1          Az MTA köztestületéhez azok a PhD-vel rendelkező kutatók csatlakozhatnak, akik részt kívánnak venni az Magyar Tudományos Akadémia munkájában. A bioinformatika területén a jelentkezőket a a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság  bírálja el és terjeszti az MTA Biológiai osztály ülése elé.

Az elmúlt hónapban a következő kutatók csatlakozását hagyta jóvá az MTA Biológiai osztálya:

Más bizottságtól jelenkezett át a bioinformatikára:

  • Dr. Bálint Bálint László, Hajdú-Bihar megyei tiszti főorvos, egyetemi docens a Debreceni Egyetem ÁOK Biokémiai és Molekuláris biológiai Intézetében

Kutatási terület: epigenetika, genomika

Új jelentkezők:

  • Dr. Ágg Bence Károly, egyetemi adjunktus a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében

Kutatási terület: a hálózatelmélet orvosi bioinformatikai alkalmazása

  • Dr. Fekete János Tibor, egyetemi adjunktus a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bioinformatika Tanszékén

Kutatási terület: prediktív biomarkerek

  • Dr. Fichó Erzsébet, tudományos segédmunkatárs a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetében

Kutatási területek: rendezetlen fehérjék, szerkezeti biológia, biológiai adatbázisok

  • Dr. Menyhart Otília, tudományos munkatárs a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bioinformatika Tanszékén

Kutatási terület: Tumorok nem-onkogén sebezhetőségeinek vizsgálata új terápiás célpontok azonosítására

  • Dr. Munkácsy Gyöngyi, tudományos munkatárs a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bioinformatika Tanszékén

Kutatási terület: Rezisztenciamarkerek azonosítása tumoros betegekben újgenerációs szekvenálással

  • Dr. Lukácsi Szilvia, tudományos munkatárs a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bioinformatika Tanszékén

Kutatási terület: Nem onkogén sérülékenységek azonosítása és onkológiai alkalmazása

Gratulálunk az új tagoknak a csatlakozáshoz!

Aki még nem köztestületi tag, annak az MTA honlapon található szabályok alapján kell jelentkeznie https://mta.hu/hatteranyagok/jelentkezes-a-koztestuletbe-afelveteli-eljaras-rendje-105540 , bejelölve a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottságot. A jelentkezőket a bizottsági tagok szavazással fogadják el.