Profilkép

Dr. Nagy Attila Csaba kutatási területe: Biostatisztika, Egészségügyi informatika és Epidemiológia. Első diplomáját 2005-ben szerezte a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Ezután szakokleveles epidemiológus képesítést szerzett a Népegészségügyi Karon, majd doktori fokozatot a Debreceni Egyetem „Egészségtudományok” Doktori Iskoláján. Később programozó informatikai irányban tanult tovább majd 2021-ben habilitációs fokozatot szerzett. A Debreceni Egyetemen epidemiológia és biostatisztika előadásokat és szemináriumokat tanított. Eddig 86 közlemény megjelenésében vállalt szerepet, melyek összesen 563 hivatkozást kaptak. 

Bioinformatikai kompetenciák:

Népegészségügyi jelentőséggel bíró megbetegedések regisztereinek, illetve releváns adatbázisainak biostatisztikai feldolgozása és értékelése. Nagymennyiségű (Big data) klinikai adat feldolgozása Python modulok (Pandas, Numpy ,Sqlite3, Sqlalchemy, Glob) segítségével. Összefüggések keresése a hagyományos regressziókon túl machine learning elemekkel (Scikit-learn, TensorFlow, Keras, Pytorch, XGBoost). Szabad szöveges adatokból értékes információ kinyerése reguláris kifejezések és a Levenshtein-távolság segítségével. Natural Language Toolkit (NLTK) használata a szótövek kiszűrésére, a szövegek kategorizálására és a szövegek összehasonlítására.

Szeretettel köszöntjük az ELIXIR Magyarország tagjai között.

További információ