Kép

Gratulálunk Dr. Fekete János Tibor és Prof. Dr. Győrffy Balázs cikkéhez, melynek címe:  " ROCplot.org: Validating predictive biomarkers of chemotherapy/hormonal therapy/anti-HER2 therapy using transcriptomic data of 3,104 breast cancer patients".

A cikk rövid összefoglalása:

Az emlőrák terápiája magában foglalhatja a kemoterápiát, a hormonterápiát és a célzott terápiát. A prognosztikus biomarkerek képesek megjósolni a túlélést, a prediktív biomarkerek pedig a terápiás választ. Ebben a kéziratban bemutatásra kerül az első olyan online elérhető eszköz, amely alkalmas génexpresszió-alapú prediktív biomarkerek azonosítására, emlőrákos betegek nagyszámú transzkriptomikai adatainak felhasználásával.

A kiválasztott gének nagyszámú független betegcsoporton történő elemzésével kiválaszthatók a legbiztosabb jelöltek, és gyorsan ki lehet szűrni azokat, amelyek klinikai környezetben nem elég megbízhatóak. Az elemzési eszköz elérhető a https://www.rocplot.org oldalon.

Kép: Terápiák és terápiás válasz adatok. A cirkosz-diagramok a patológiai válaszadatcsoportban (pCR-adatcsoport-a) és a relapszusmentes túlélésen alapuló adatcsoportban (RFS-adatcsoport-b) szereplő minták betegeloszlását foglalják össze. Az összekötő vonalak szélessége arányos a betegek relatív számával.

A cikk itt olvasható.

Referencia: Fekete JT, Győrffy B. ROCplot.org: Validating predictive biomarkers of chemotherapy/hormonal therapy/anti-HER2 therapy using transcriptomic data of 3,104 breast cancer patients. Int J Cancer. 2019 Dec 1;145(11):3140-3151.