Lovak

Prof. Dr. Barta Zoltán (Debreceni Egyetem) és szerzőtársai cikke egy úttörő tanulmányt mutat be, amely fejlett dróntechnológiát használt a Przewalski-lovak többszintű társulási dinamikájának megfigyelésére.

 A kutatók 238 egyedileg azonosított ló mozgását követték nyomon nagy tér-időbeli felbontással, és ezeket a mozgásadatokat két évtized alatt gyűjtött demográfiai információkkal kombinálták. A kollektív mozgások elemzésével feltárták, hogy a ménes társadalmi hálózati szerkezete hogyan kapcsolódik az egyedek közötti rokonsághoz és ismeretséghez. Megállapították, hogy egy hárem központiságát a hálózatban befolyásolja az adott hárem életkora és az az időtartam, ameddig a mének háremet tartottak a múltban. A tanulmány továbbá kimutatta, hogy a rokonság is szerepet játszik a populáción belüli háremek aggregációjában.

A megfigyelések rövid időtartama ellenére ez a tanulmány fényt derített a lovak közötti újszerű társas kapcsolatokra, különösen a háremeken belüli kötődések és a háremek közötti dinamika összefüggésében. Az eredmények azt sugallták, hogy több tényező is, köztük a rokonság, az ismeretség és a hím-nőstény kapcsolatok mind hozzájárulnak a nagy ménesek kialakulásához és fenntartásához. A tanulmány rávilágított arra is, hogy a drónok és az átfogó adatelemzés segítségével milyen lehetőségek rejlenek az állatpopulációk megfigyelésében és társadalmi dinamikájuk részletesebb megértésében, nemcsak a jelenben, hanem a múltban és a jövőben is. Ez a kutatás új utakat nyit az összetett állattársadalmak és kollektív viselkedésük tanulmányozására.

A teljes cikk az alábbi linken olvasható:

Katalin Ozogány, Viola Kerekes, Attila Fülöp, Zoltán Barta & Máté Nagy (2023). Fine-scale collective movements reveal present, past and future dynamics of a multilevel society in Przewalski’s horses. Nature Communications. https://www.nature.com/articles/s41467-023-40523-3

Ozogány Katalin, Fülöp Attila és Barta Zoltán a Debreceni Egyetem kutatói és a HUN-REN–DE Viselkedésökológiai Kutatócsoport tagjai. Fülöp Attila emellett a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kutatója is. Kerekes Viola a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa. Nagy Máté az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Magyar Tudományos Akadémiával és a Max Planck Állat-viselkedéstani Intézettel áll kapcsolatban.

A kép magyarázata:

Az ábra a vizsgálat fő elemeit illusztrálja. Legfelül a drónfelvételek készítése és egy-egy képkocka a felvételekből látható. Középen balra a ménes összes azonosított egyedének útvonala, míg jobbra, a ménesen belül egyetlen hárem tagjainak útvonala figyelhető meg. Az alsó rész azt illusztrálja, hogy a különböző koncepcionális rétegek hogyan épülnek egymásra, és milyen kapcsolatban vannak az adatgyűjtési és -elemzési technikákkal. Forrás: https://www.nature.com/articles/s41467-023-40523-3, Creative Commons Attribution 4.0 International License.