CYP

Megjelent Dr. Monostory Katalin és kutatócsoportjának cikke Incze Evelyn első-szerzőségével az International Journal of Molecular Sciences folyóiratban.

A daganatterápia egyik legnagyobb problémája a kezelések során jelentkező rezisztencia, amely egyben a magas halálozásért is felelős. A hatóanyag-függő rezisztencia mechanizmusok részben összefüggésbe hozhatók a hatóanyag szisztémás keringésben mutatkozó farmakokinetikai variabilitásával, amely a metabolizmust katalizáló citokróm P450 (CYP) enzimek genetikai polimorfizmusaira vezethető vissza. Másrészt a daganatos szövetben bekövetkező CYP kópiaszám változások hozzájárulhatnak a gyógyszer-metabolizáló képesség megváltozásához és a rezisztens sejtek szelekciójához.

Nagy-áteresztő képességű polimeráz láncreakación (qPCR) alapuló, CYP kópiaszám detektálására alkalmas módszert és értékelő rendszert fejlesztettünk ki, amely lehetővé teszi a tumor-szövetben deléción vagy multiplikáción átesett gének azonosítását. Primer tüdő adenokarcinóma mintákban kópiaszám meghatározást végeztünk mind a cél (CYP2C8, CYP3A4) mind a referencia géneknél (ALB, B2M, BCKDHA, F5, CD36, MPO, TBP, RPPH1), az eredmények jó egyezést mutattak az új-generációs szekvenálással meghatározott kópiaszám értékekkel (10 gén esetén a meredekség = 0,9498, r2=0,72). Terápia-naiv tüdő adenokarcinóma mintákban a paklitaxel-metabolizmusban szerepet játszó CYP2C8 és/vagy CYP3A4 enzim multiplikáció gyakrabban fordult elő a kezelésre nem-reagáló betegeknél, mint a reagáló, teljes remissziót mutató betegeknél.

A nagy-áteresztő képességű qPCR módszer az új-generációs szekvenálás alternatíváját jelentheti a rutin klinikai gyakorlatban, a CYP kópiaszám változás pedig ígéretes biomarker lehet a terápia-rezisztens tumorok azonosításában.

A teljes cikk itt olvasható.