Ari Eszter

Dr. Ari Eszter

HUN-REN, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szeged
Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK Biológiai Intézet, Budapest

Kutatási területek: evolúcióbiológia, genomika, bioinformatika

Csoportunk többféle evolúcióbiológiai, genomikai, bioinformatikai kutatást végez: Vizsgáljuk a baktériumokban található mobilis antibiotikum rezisztenciagének és a patogenitást okozó virulencia gének mobilitásának összefüggéseit. Létrehoztuk a TLink adatbázist, amely átfogó és pontos információkkal látja el a kutatókat a transzkripciós faktor - célgén interakciókról, a transzkripciós faktor kötőhelyek nukleotid szekvenciájáról és azok genomi elhelyezkedéséről az ember és hat fő model organizmus tekintetében. A hazai SARS-CoV-2 vírusgenomokat a világ más országaiban izolált vírusváltozatokhoz hasonlítottuk, és evolúciós törzsfát építettünkünk, melynek segítségével kideríthető az egyes hullámok időbeli és térbeli eredete. Fejlesztjük a mulea (multi enrichment analysis) és a muleaData R csomagokat, melyek segítségével sokoldalú funkcionális dúsulási analíziseket végezhet a felhasználó.

2022-2023-ban D1-es v Q1-es rangú újságban cikkek: