Ari Eszter

A kurzus, melynek tematikáját Dr. Ari Eszter ELIXIR Vezető kutató dolgozta ki az ELTE Biológus MSc képzésének Bioinformatika specializációjára járó diákok számára, átfogó képzést kínál a nagy áteresztőképességű szekvenálási adatok kezeléséről és elemzéséről.

Az előadásokat Dr. Ari Eszter, Dr. Jónás Dávid és Dr. Schlosser Gitta tartják angol nyelven, heti 4 gyakorlati óra keretében, 13 héten keresztül.

A résztvevők a kurzus során olyan alapvető fogalmakat tanulnak meg, mint az újgenerációs szekvenálás (NGS), genomika, transzkriptomika, proteomika és funkcionális enrichment analízis. Ezeken belül megismerkedhetnek a genetikai adatok feldolgozásával, Chip-Seq elemzéssel, metagenomikával, RNA-Seq adatelemzéssel és az ehhez kapcsolódó differenciál expresszió számítással. A foglalkozások különböző szoftvereszközök és platformok gyakorlati elsajátítását is tartalmazzák, mint például az IGV Viewer, bedops, vcftools, samtools, valamint az RStudio és azon belüli számos programcsomag használata.

További információkért az érdeklődők ezen a linken tájékozódhatnak.